Estimering av snödjup genom analys av flervägsreflekterade GPS-signaler

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159021
Download file(s):
File Description SizeFormat 
159021.pdfFulltext13.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Estimering av snödjup genom analys av flervägsreflekterade GPS-signaler
Authors: Larsson, Måns
Nordevall, Johan
Sirefelt, Rickard
Staf, Emil
Abstract: Snö är en viktig del av den hydrologiska cykeln eftersom snö binder upp stora mängder vatten. Det är därför fördelaktigt att kunna estimera mängden snö, lokalt såväl som globalt. Med hjälp av programvaran Matlab har en automatiserbar metod utvecklats för att estimera snödjup genom att analysera oscillationer i SNR-data från GPS-signaler. Huvudresultaten från den utvecklade metoden följer trenderna hos referensdatan väl. För en GPSstation utanför Visby med referensvärden tagna 1,3 km bort, beräknades korrelationen till närmare 90% medan RMS för avvikelserna blev cirka 4 cm.
Keywords: Geovetenskap och miljövetenskap;Grundläggande vetenskaper;Hållbar utveckling;Miljöteknik;Earth and Related Environmental Sciences;Basic Sciences;Sustainable Development;Environmental engineering
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för rymd- och geovetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Earth and Space Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159021
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.