Organiska föroreningar och metaller i dag-, avlopps- och lakvatten i Göteborgsområdet - Källor, flöden och reningstekniker

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/161211
Download file(s):
File Description SizeFormat 
161211.pdfFulltext2.15 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Organiska föroreningar och metaller i dag-, avlopps- och lakvatten i Göteborgsområdet - Källor, flöden och reningstekniker
Authors: Agha Mohammad, Esfahani Hanieh
Biscevic, Azur
Nyman, Viktor
Olofsson, Ingrid
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Grundläggande vetenskaper;Hållbar utveckling;Building Futures;Civil Engineering;Basic Sciences;Sustainable Development;Building Futures
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/161211
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.