Hälsomässiga risker på vattenledningsnätet - En studie över samband mellan trycknedsatt ledningsnät och förhöjd risk för sjukdom i tre svenska kommuner

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/161220
Download file(s):
File Description SizeFormat 
161220.pdfFulltext7.89 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Hälsomässiga risker på vattenledningsnätet - En studie över samband mellan trycknedsatt ledningsnät och förhöjd risk för sjukdom i tre svenska kommuner
Authors: Abdollahi, Sima
Emanuelsson, Johan
Franzén, Sarah
Keywords: Grundläggande vetenskaper;Vattenteknik;Hållbar utveckling;Building Futures;Basic Sciences;Water Engineering;Sustainable Development;Building Futures
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/161220
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.