Implementing the GF Resource Grammar for Nepali Language

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/161384
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
161384.pdfFulltext825.98 kBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Implementing the GF Resource Grammar for Nepali Language
Författare: Simkhada, Dinesh
Sammanfattning: The Resource Grammar Library is a very important part of Grammatical Framework. The resource grammar mainly contains morphological and syntactic modules and implements a common abstract syntax. This work focuses on writing a complete implementation of Nepali computational grammar in Grammatical Framework. It tries to cover in-depth details of morphological and syntactic structures of the Nepali language and the way we formalize these grammatical details in the abstract structure that the Grammatical Framework provides. The current implementation can be used for multilingual applications just like any other language that is present in Grammatical Framework. The grammar covers as much details as possible on both morphological and syntactic level, so claiming this implementation to be one of the most comprehensive computational grammar for Nepali language won't be wrong. The correctness of this work has been verified by feedback from native Nepali speakers about the correctness of the examples in the GF resource grammar API.
Nyckelord: Datavetenskap (datalogi);Computer Science
Utgivningsdatum: 2012
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/161384
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!