The Use of Potentially Critical Materials in Passenger Cars

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/162842
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
162842.pdfFulltext1.46 MBAdobe PDFThumbnail
Visa
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: The Use of Potentially Critical Materials in Passenger Cars
Författare: Cullbrand, Klas
Magnusson, Olof
Nyckelord: Miljöteknik;Energi;Hållbar utveckling;Farkostteknik;Materialvetenskap;Transport;Environmental engineering;Energy;Sustainable Development;Vehicle Engineering;Materials Science;Transport
Utgivningsdatum: 2012
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
Serie/rapport nr.: Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/162842
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!