Energisnål avfuktning av biogas

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/162908
Download file(s):
File Description SizeFormat 
162908.pdfFulltext1.88 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Energisnål avfuktning av biogas
Authors: Benzon, Marcus
Dawody, Aryan
Gunnarsson, Olle
Götvall, Johan
Gustavsson, Pontus
Persson, Niklas
Abstract: Behovet av energisnålare och miljövänligare processer är stort i samhället i dag. Syftet med projektet var att ta fram energisnålare avfuktningsmetoder för biogas, som sedermera ersätter naturgas. Vidare var det önskvärt att undersöka möjligheten att avfukta gasen ytterligare för att undvika kondensering i ledningen under transportering. Energiberäkningar har genomförts, där nuvarande förbrukning ställts mot undersökta alternativ. Vidare beräknades, för alternativen, såväl dimensionering som preliminära investeringskostnader för nödvändig utrustning. Även miljöpåverkan undersöktes för varje metod. Rapporten visar på möjligheten att energieffektivisera processen och dessutom öka avfuktningen. Genomförs avfuktningen med silikagel kan energibehovet minskas med 84 %. Den insparade energin, 6.1 kW, och möjlig möjligheten till ökad avfuktningen ställs dock mot större investeringskostnader, 41000 $.
Keywords: Energi;Kemiska processer;Hållbar utveckling;Energy;Chemical Process Engineering;Sustainable Development
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/162908
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.