Energy efficient car compartment - Investigation of possibilities to reduce the energy consumption of non-propulsion systems in passenger cars

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/178839
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
178839.pdfFulltext4.11 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Energy efficient car compartment - Investigation of possibilities to reduce the energy consumption of non-propulsion systems in passenger cars
Författare: Axelsson, Andreas
Jansson, Christian
Nyckelord: Produktion;Hållbar utveckling;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Maskinteknik;Production;Sustainable Development;Innovation & Entrepreneurship;Mechanical Engineering
Utgivningsdatum: 2013
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/178839
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master Theses (IMS)Materialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!