Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Kombinerar fundamental och tillämpad forskning med fokus på framtidens elektronik, fotonik, bio- och nanosystem, och har en unik forskarmiljö med sina mät- och renrumsfaciliteter.
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, till vardags förkortat MC2, bedriver unik forskning inom mikro- och nanoteknologi och består av fler än 200 forskare och forskarstuderande. Vår forskning är inriktad mot framtidens nano- och kvantmekaniska elektronik, fotonik, bio- och nanosystem.

Läs mer om våra utbildningar

För forskning och forskningspublikationer, se https://research.chalmers.se/organisation/mikroteknologi-och-nanovetenskap-mc2/

Använd denna länk för att länka till samlingen:

Browse

Samlingar

Visar 1 - 3 av 3