Concept Development of a Lightweight Driver's Seat Structure and Adjustment System - Combining Optimization and Modern Product Development Methods to achieve a Lightweight Design

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/202376
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
202376.pdfFulltext7.15 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Concept Development of a Lightweight Driver's Seat Structure and Adjustment System - Combining Optimization and Modern Product Development Methods to achieve a Lightweight Design
Författare: Steinwall, Jakob
Viippola, Patrik
Nyckelord: Produktion;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Maskinteknik;Production;Innovation & Entrepreneurship;Mechanical Engineering
Utgivningsdatum: 2014
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/202376
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master Theses (IMS)Materialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!