Förbättringsstudie av lödningsprocess för en flygmotorkomponent

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/203153
Download file(s):
File Description SizeFormat 
203153.pdfFulltext2.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Förbättringsstudie av lödningsprocess för en flygmotorkomponent
Authors: Ljunggren, Martin
Andersson, Daniel
Abstract: Ett sätt att undersöka kvaliteten i en lödfog är att kontrollera dess täckningsgrad med hjälp av ultraljud. Detta är en teknik som GKN Aerospace använder, bland annat för att kontrollera lödfogar på en specifik flygmotorkomponent. För att komponenten skall kunna godkännas krävs det att alla fogar uppnår den önskade täckningsgraden. De fogar som inte uppfyller kraven måste lödas om tills de kan godkännas. GKN önskar öka effektiviteten genom att minska behovet av omlödningar. Detta vill man uppnå genom att säkerställa en ökad täckningsgrad. Först studerades noggrant de tekniker som används vid tillverkning av komponenten, i syfte att få bättre förståelse för tillverkningsprocessen. Resultat från tidigare tillverkade komponenter sammanställdes för att åskådliggöra hur utfallet blivit för varje komponent de senaste åren. För att se på vilka sätt lödfogarnas täckningsgrad skulle kunna ökas studerades kraven vid ultraljudsmätningen och tillverkningen av komponenten. Detta är två olika sätt att angripa förbättringsarbetet på men båda sätten skulle kunna medföra att lödfogarnas täckningsgrad ökas. Sammanställningen visade tydliga mönster på vilka fogar som behöver lödas om. En noggrann genomgång av tillverkningsprocessen visade att det är en mycket unik process med många faktorer som kan påverka resultatet av lödningen. Det är många moment som görs manuellt vilket gör att de är svåra att mäta och styra. Parameterstudier av en komponent visade att det skulle krävas orimliga reduceringar av kraven för att den skulle blivit godkänd efter första lödningen. Detta tyder på att en kombination av ändrade krav och en förbättrad process troligen skulle vara det bästa sättet för att minska antalet omlödningar. Ultraljudsmätningen visade att det finns alldeles för lite lod i vissa fogar vilket påvisar att mer lod måste tillföras på något sätt. Att genom små designförändringar optimera tillförseln av lod skulle också kunna vara ett sätt att förbättra tillverkningsprocessen.
Keywords: Rymd- och flygteknik;Metallurgisk process- och produktionsteknik;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Materialvetenskap;Produktion;Transport;Aerospace Engineering;Metallurgical process and manufacturing engineering;Innovation & Entrepreneurship;Materials Science;Production;Transport
Issue Date: 2014
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Materials and Manufacturing Technology
Series/Report no.: Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik : 108/2014
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/203153
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master Theses (IMS)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.