Polyuretanskumisolering i svenska enfamiljsbostäder

Examensarbete för kandidatexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/213731
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
213731.pdfFulltext2.42 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Titel: Polyuretanskumisolering i svenska enfamiljsbostäder
Författare: Fredriksson, Anton
Lång, Lukas
Ro, Alfred
Stigemyr Hill, Victoria
Sammanfattning: Polyuretan är ett mångsidigt plastmaterial vars användningsområde sträcker sig mellan kylskåpsisolering och vaddering i bilsäten. Materialet polyuretan besitter goda isolerande egenskaper och när det direktappliceras genom sprutning i en vägg bildas ett homogent, heltäckande skikt, utan skarvar. Trots att polyuretanisolering ger goda isoleringsresultat och används i stor utsträckning i andra länder har polyuretantillverkarna svårt att etablera materialet i Sverige. Uppkommer etableringsproblemen för polyuretanisolering av att materialet inte står sig mot andra isoleringsmaterial eller är byggbranschen långsam att acceptera alternativa byggnadsmaterial? Utvärderingen av polyuretanskumisolering sker genom en jämförelse med stenullsisolering med hänsyn till brandbeständighet, energiåtgång samt ekonomiska aspekter under dess livsförlopp. Polyuretanisoleringens brandbeständighet är sämre än stenullsisoleringens och beroende på användningen av flamskyddsmedel i polyuretanisolering varierar dess brandklass från B till E. Eftersom polyuretan är en termohärdad plast som förkolnar vid höga temperaturer så droppar aldrig materialet vid brand, vilket annars är ett vanligt problem för plastisolering. En nackdel med polyuretan är att det uppkommer kraftig rökutveckling när materialet brinner och då frisläpps kolmonoxid, vätecyanid och isocyanater. Vid produktion och återvinning av polyuretanisolering sker en mindre energiåtgång än för stenullsisolering, eftersom processen för polyuretantillverkning är en exoterm process samt att dess höga energiinnehåll gör materialet värdefullt att återvinna. På grund av att isoleringsvärdet för polyuretan är bättre än för stenull, kommer även en bostad med polyuretanisolering ha lägre energiläckage och därmed lägre uppvärmningskostnader än en bostad med stenullsisolering. På grund av de lägre energikostnaderna genomförs pay-off-beräkningar, med hänsyn tagen till material- och installationskostnader. Dessa visar för tre enkla ytterväggstyper med måtten 120+45, 170+45 och 195+45 mm att den extra initialkostnad som polyuretanskumvägg medför i förhållande till stenull, återbetalar sig efter 40, 65 respektive 80 år. Då ekonomifrågan ofta är den som blir avgörande inom byggbranschen så bedöms en pay-off-tid på mellan 40 och 80 år tala mot polyuretanskumisolering. Slutligen ställs polyuretanisolerings uppenbara energibesparing mot dess hälsopåverkan och läsaren får därmed möjlighet att bilda sin egen uppfattning om polyuretan och till vilket pris energieffektiva byggnader ska uppnås.
Nyckelord: Building Futures;Byggnadsteknik;Building Futures;Building engineering
Utgivningsdatum: 2014
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/213731
Samling:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!