Possibility of implementing part related tolerances in variation simulation

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/218099
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
218099.pdfFulltext13.14 MBAdobe PDFThumbnail
Visa
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Possibility of implementing part related tolerances in variation simulation
Författare: Alphonce, Fredrik
Wadenvik, Viktor
Nyckelord: Produktion;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Maskinteknik;Production;Innovation & Entrepreneurship;Mechanical Engineering
Utgivningsdatum: 2015
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/218099
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master Theses (IMS)



Materialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!