Komplexanalytiska metoder inom talteori

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/218802
Download file(s):
File Description SizeFormat 
218802.pdfFulltext1.48 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Komplexanalytiska metoder inom talteori
Authors: Listo Zec, Edvin
Ekberg, Emma
Lindwall, Gustav
Fredby, Jessica
Andersson, Robin
Toivonen, Sofia
Abstract: Sammandrag I det här kandidatarbetet redogör vi för bevis av tre klassiska satser från talteorin. Vi kommer att bevisa primtalssatsen, två- och fyrkvadratssatsen och Dirichlets sats om primtal i aritmetiska följder. Till vår hjälp tar vi begrepp ifrån komplexanalys och Fourieranalys, och arbetet innehåller därför också en grundlig teorigenomgång innan själva satserna kan bevisas. Abstract In this bachelor thesis we outline proofs for three classic theorems from number theory. We will prove the prime number theorem, Jacobi’s two- and four-squares theorems and Dirichlet’s theorem on primes in arithmetic sequences. In proving these theorems, methods from complex analysis and Fourier analys will be needed. Thus, this thesis includes a thorough review of the necessary theory.
Keywords: Matematik;Mathematics
Issue Date: 2015
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för matematiska vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mathematical Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/218802
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.