Interfacing a robot and truck - Distributed, modular application platform capable of interfacing truck, robot and technician to enable collaborative work between man and machine

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/222915
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Interfacing a robot and truck - Distributed, modular application platform capable of interfacing truck, robot and technician to enable collaborative work between man and machine
Författare: Farooqui, Ashfaq
Viktorsson, Martin
Nyckelord: Elektroteknik och elektronik;Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Utgivningsdatum: 2015
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för signaler och system
Chalmers University of Technology / Department of Signals and Systems
Serie/rapport nr.: Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola : EX049/2015
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/222915
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!