Branden i World Trade Center - En studie av höghus svagheter ur ett brandsäkerhetsperspektiv

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/232479
Download file(s):
File Description SizeFormat 
232479.pdfFulltext1.08 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Branden i World Trade Center - En studie av höghus svagheter ur ett brandsäkerhetsperspektiv
Authors: Grönbäck, David
Tveter, Fredrik
Österlund, Rikard
Pettersson, Jonas
Abstract: Sammanfattning År 2001 flögs två flygplan in i World Trade Center i New York. Kraften från flygplanen skadade kraftigt tornens bärande struktur samtidigt som bränsletankarna exploderade och antände mycket av det kontorsmaterial som fanns på de utsatta våningarna. Branden som följde ledde till att stålet försvagades till den punkt att båda tornen rasade. Rapporten är en litteraturstudie med World Trade Center som utgångspunkt med det övergripande syftet att belysa höghus svagheter ur ett brandperspektiv. Fokus i rapporten kommer att ligga på nya regler och rekommendationer gällande passiva brandskydd, sprinklersystem och utrymningsvägar, som uppkom som en konsekvens av attentatet. Vidare ges förslag på hur dessa nya krav kan uppnås rent praktiskt. Av totalt 23 nya regler som uppkom till följd av attentatet berör 11 stycken rapportens tre huvudområden. De nya reglerna syftar främst till att öka brandsäkerheten i höghus genom förstärkningar och ökad tillförlitlighet hos de brandtekniska systemen. Reglerna och rekommendationerna visar tydligt att flera lärdomar kan dras av händelsen. Evakueringstiden för ett höghus är avsevärt längre än en lägre byggnad och konsekvenserna vid brand kan bli större då det befinner sig fler människor där. Brandsäkra hissar måste implementeras i alla höga byggnader för att möjliggöra en snabb och säker evakuering. Det passiva brandskyddet skall förstärkas och underhållas för att fördröja tiden det tar innan byggnadens bärande struktur försvagas. Sprinklersystemen måste bli mer tillförlitliga för att försäkra vattentillförseln till alla delar av byggnaden.
Keywords: Building Futures;Byggnadsteknik;Building Futures;Building engineering
Issue Date: 2015
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/232479
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.