Inneklimat och elenergianvändning i datorsalar. En mätstudie för att undersöka hur inneklimat och elenergianvändning är i Samhällsbyggnadshusets datorsalar på Chalmers Tekniska Högskola

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/250974
Download file(s):
File Description SizeFormat 
250974.pdfFulltext4.47 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Inneklimat och elenergianvändning i datorsalar. En mätstudie för att undersöka hur inneklimat och elenergianvändning är i Samhällsbyggnadshusets datorsalar på Chalmers Tekniska Högskola
Authors: Nilsson, Simon
Skoglund, Viktor
Persson, Per
Abstract: Utbildningslokalerna i Samhällsbyggnadsprogrammets byggnad på Chalmers Tekniska Högskola är sedan 2016 nyrenoverade och har uppnått de energi- och klimatkrav som krävs för utmärkelsen Miljöbyggnad Silver. Detta har förhoppningsvis medfört ett förbättrat inneklimat i lokalerna och en effektivare elenergianvändning. Denna mätstudie har som syfte att analysera hur inneklimat i de nyrenoverade datorsalarna i V-huset upplevs, hur inneklimatet faktiskt är och hur inneklimatet påverkar studenterna. Vidare skall energianvändningen i datorsalar granskas. Mätningar görs för att ta fram det faktiska inneklimatet med avseende på koldioxid, relativ fuktighet, temperatur och partiklar. Detta ställs emot antalet studenter som vistas i datorsalarna. Mätningarna jämförs med svaren från en enkätundersökning som behandlar hur studenterna upplever inneklimatet. De värden som genererats från mätningarna befinner sig oftast inom ramarna för vad som anses vara godkänt och vad som skall uppfattas som ett bra inneklimat. Svaren från enkätundersökningen visar däremot att ett mindre missnöje finns som finns redovisat i slutsats. Vidare görs mätningar och beräkningar på elenergianvändningen. Detta görs på utrustning i salen så som datorer och skärmar och på ventilationssystemet. Resultatet visar att datorerna är den utrustning som använder mest elenergi per dygn, speciellt under nätter och helger. Genom att centralt stänga av datorer under dessa tider kan elenergianvändningen reduceras vilket framförs i slutsats.
Keywords: Building Futures;Energi;Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Energy;Civil Engineering
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BMTX01-17-40
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/250974
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.