Lågpassfilter för supreledande mikrovågsresonatorer

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251454
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Lågpassfilter för supreledande mikrovågsresonatorer
Authors: EDENBORG, PHILIP
HULTQUIST, LINA
SJÖSTEDT, MATTIAS
WINTHER, JOHAN
Abstract: Vi hypotiserar att kommersiella bandpassfilter släpper igenom fotoner över supraledande aluminiums bandgapsfrekvens 88 GHz som orsakar förluster i supraledande mikrovågsresonatorer. Vi tillverkade distribuerade lågpassfilter för att öka interna kvalitetsfaktorn Qi för resonatorerna. Filtrens frilagda ledare var av varierande längd och omgavs av Stycast. Mätningar utfördes med och utan filter, vilket sedan anpassades till en modell för att erhålla värden på Qi. Mätningarna påvisade att våra filter i vissa fall bidrog till en ökning av Qi, maximalt 46%. Vi drar slutsatsen att våra filter, efter ytterligare vidareutveckling, kan bli en viktig komponent för att reducera förluster om resonatorerna av aluminium begränsas av kvasipartiklar.
Keywords: Supraledning;Elektronik;Informations- och kommunikationsteknik;Nanovetenskap och nanoteknik;Superconductivity;Electronics;Information & Communication Technology;Nanoscience & Nanotechnology
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Microtechnology and Nanoscience
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/251454
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.