Hållbart byggande för framtiden

Examensarbete för kandidatexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/254882
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
254882.pdfFulltext782.83 kBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Titel: Hållbart byggande för framtiden
Författare: Bäcklund, Katarina
Tärnås, Cecilia
Sammanfattning: De globala miljöproblemen, som klimatförändringar, är en av de allvarligaste frågorna i dagens samhälle. De senaste åren har medvetenheten hos människor ökat betydligt och idag förstår allt fler att vi alla måste ta ansvar för vår miljö. I hela världen pågår omfattande miljöarbeten för en hållbar framtid. I Sverige står bygg och fastighetssektorn för cirka 40 procent av den totala energianvändningen. Vilket medför att energisparande material och tekniska lösningar är mycket viktigt i nutida byggande. Älvstranden Utveckling AB i Göteborg är ett företag som jobbar mycket med ekologiskt hållbara lösningar. Den här rapporten pekar på olika lösningar som kan hjälpa till att bygga energisnålt. Fokus har lagts på energi, material och att finna exempel på resurssparande byggnader. Syftet med den här rapporten är att den ska ligga som underlag för ett miljöprogram för det planerade kontorshuset Navet 2 på Lindholmen som skall uppföras av Älvstranden Utveckling AB. Navet 2 skall bli ett kontorshus som avspeglar framtidsanda med fokus på komfort och miljö.
Nyckelord: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Utgivningsdatum: 2007
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur
Chalmers University of Technology / Department of Architecture
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/254882
Samling:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!