Assessment of Emerging Technology Opportunities - The Case of an Multinational Manufacturing Corporation

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255022
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Assessment of Emerging Technology Opportunities - The Case of an Multinational Manufacturing Corporation
Författare: Hagström, Emil
Nyckelord: Maskinteknik;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Produktion;Mechanical Engineering;Innovation & Entrepreneurship;Production
Utgivningsdatum: 2018
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/255022
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master Theses (IMS)Materialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!