Energieffektivisering av tegelfasad med kulturhistoriskt värde

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256081
Download file(s):
File Description SizeFormat 
256081.pdfFulltext4.42 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Energieffektivisering av tegelfasad med kulturhistoriskt värde
Authors: Johansson, Pontus
Josefsson, Gabriella
Daoud Rajha, Maria
Abstract: Denna rapporten handlar om möjligheterna till att energieffektivisera äldre byggnader. Rapporten tar upp en specifik byggnad från Göteborgs tätort som står inför en omfattande renovering där möjligheterna till en vattenavvisande behandling och invändig isolering tas upp. Syftet med rapporten är att visa att det är möjligt att bevara kulturvärdet samtidigt som byggnaderna kan inkluderas i en modern miljöeffektiv stad. Metoderna som använts är flera mätningar på ett nyare och ett äldre tegel från den specifika byggnaden. Materialdata på teglets egenskaper har hämtats till beräkningar, litteraturstudier på fukttransport och hydrofobering (som är en vattenavvisande behandling), numeriska uträkningar genom simuleringsprogrammet WUFI på olika uppbyggnader av ytterväggen som är möjliga att genomföra. Simuleringsresultatet visar mycket positiva effekter på en tegelfasad som har genomgått en vattenavvisande behandling där fukthalten drastiskt minskat jämfört med ett obehandlat tegel. Det resultat som står ut efter en hydrofobering är framförallt att den kapillära uppsugningen blir försumbar vilket leder till att materialet som behandlats i princip inte tar upp vatten i vätskeform. Då fukthalten sjunker minskar även risken för frostsprängning och materialet får ett lägre lambda-värde som ger energibesparande effekter. När fukthalten sjunker kan temperaturen i väggen sänkas utan att få de problem som är klassiskt betingat med en kall yttervägg, såsom kondensationspunkt inuti väggen. Därför är det möjligt att tilläggsisolera inifrån trots att det anses vara en riskkonstruktion.
Keywords: Byggnadsteknik;Materialvetenskap;Building engineering;Materials Science
Issue Date: 2018
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/256081
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.