Kraftfulla mikroorganismer - En studie om den mikrobiella bränslecellen och dess sensorapplicering inom vattenrening

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2019
Författare
JOHANSSON, EMIL
LARSSON, SARA
LÖÖV MILJEVIC, AMANDA
NIMHEIM, ALBIN
NOJPANYA, PAVINEE
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index