Tracks – lärande och lärandemiljö

Tracks skapar gränsöverskridande kompetenser.
Syftet är att skapa och testa en ny utbildningsmodell där strukturen på utbildningen utvecklas för att:

  • Ge studenterna förutsättningar att skapa sig gränsöverskridande kompetenser
  • Möta studenters förväntan på och behov av en mer individualiserad studiegång och
  • Korta ledtiderna för förändring av utbildningsutbudet.

Modellen bygger på att det skapas tracks (spår) med olika aktuella teman mellan existerande utbildningar. Som en del av Tracks kommer det också att göras en stor satsning på Chalmers lärandemiljöer.

Aktuella teman och kurser inom Tracks

Använd denna länk för att länka till samlingen:

Browse

Samlingar

Visar 1 - 1 av 1