Förbättrad behandling av hjärntumörer - Modellering av kombinerad behandling med hypertermi och strålning

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301159
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Förbättrad behandling av hjärntumörer.pdf2.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Title: Förbättrad behandling av hjärntumörer - Modellering av kombinerad behandling med hypertermi och strålning
Authors: Antonsson, Jakob
Frank, Cecilia
Linderfalk, Julia
Ohlslöf, Julia
Roos, Emilia
Ulefors, Amanda
Abstract: En dryg tredjedel av den svenska befolkningen förväntas någon gång under sin livstid bli diagnostiserade med cancer. Idag behandlas cancertumörer främst med kirurgi, joniserande strålning (RT) och kemoterapi. Vid strålbehandling frigörs elektroner som kan skada DNA med avseende att döda tumörceller. Hypertermi (HT) är en behandlingsmetod där tumören värms upp till 40-44 grader vilket kan användas som en komplementär behandling till övriga behandlingsmetoder. Vid hypertermi ökar blodtillförseln till tumören vilket gör strålbehandling mer effektiv genom att syresättningen ökar. Målet med projektet är att skapa en modell där den gemensamma effekten med hypertermi och joniserande strålning av hjärntumörer kan beräknas. Syftet med projektet är att undersöka effekten vid inkludering av hypertermi i behandling av cancertumörer. Projektet har genomförts på institutionen Matematiska Vetenskaper på Chalmers Tekniska Högskola. Den hypotes som projektet har arbetat efter är att en kombinerad behandling med hypertermi och joniserande strålning är fördelaktig. För att styrka denna hypotes så beräknades dels den ekvivalenta stråldosen, EQD. EQD är ett mått som används för att beräkna hur mycket temperaturökningen vid hypertermibehandling tillsammans med stråldosen från den joniserande strålningen motsvarar relativt en standardiserad behandling. Därefter beräknades även den terapeutiska nyttan, TGF, vilket är ett sammanfattande värde som visar hur positiv påverkan den kombinerade behandlingen har som helhet. Resultatet på beräkningarna indikerade att hypotesen stämmer, och därmed drogs slutsatsen att en kombinerad behandling med hypertermi och joniserande strålning är fördelaktig.
Issue Date: 2020
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för matematiska vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301159
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.