Labraunda Tempel

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303415
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Title: Labraunda Tempel
Location: Turkiet
Turkey
Build Year: 380--340 f v t ,
Abstract: I samband med utställningen Guden med dubbelyxan-Zeus i Labraunda på Medelhavsmuseet i Stockholm 1987-88 utfördes fem byggnadsmodeller från den antika tempelplatsen Labraunda i nu. Turkiet. Det var ett samarbetsprojekt mellan Medelhavsmuseet och Chalmers. Ansvarig kommissarie respektive arkitekt var Pontus Hellström och Thomas Thime. Följande modeller utfördes och finns i dag i Medelhavsmuseets förvar och samlingar.1: Situationsplan över tempelplatsen Labraunda. skala 1:2002: Andron B: fasad skala 1:203: Andron B: hela byggnaden skala 1:504: Propyléområdet skala 1:1005: Detalj av Andron B med kapitäl och arkitrav skala 1:1
References / Literature: Labraunda Swedish Excavations and Researches VOL.1. PART 2 The architecture of the Hieron Skrifter utgivna av Svenska institutet i Athen, 4, V , 1:2 Westholm, A Lund 1963. Labraunda Swedish Excavation and Researches VOL. 1. PART 3 The Temple of ZeusSvenska forskningsinstitutet i Istanbul Hellström, P . Thime, T . Stockholm 1982
Issue Date: 1987
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303415
Index: 1987-01
Status: Gallrad
Collection:Världen // WorldThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons