Typhus, enfamiljbostad,lerbrödsteknik.

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303481
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Title: Typhus, enfamiljbostad,lerbrödsteknik.
Architect: Bodelschwingh, Gustav von
Location: Tyskland
Build Year: 1923
Abstract: Hörn av lerbrödshus från marknivå till takkonstruktion i skala 1:10. Man bygger med fuktig lera i limpform ovanpå en grund av tegel eller sten. Taket reses innan väggarna bygges. Ett minimum av hjälpmedel behövs för att bygga väggarna, bitarna knådas för hand, även barn kan hjälpa till. 1923 byggdes det första huset av denna typ av Gustaf von Bodelschwing i mellersta Tyskland. Det var vid denna tid stor bostadsbrist och allmän nöd i Tyskland och lerbrödshuset var en möjlighet att till ett överkomligt pris skaffa sig ett bra hus.
References / Literature: Dozent, Jochen Güntzel, Student: Hans Kist. Die Dünner Lehmbrotebauweiseexamensarb. från Arkitekturskolan i Lippe 1982.Ekblom, Annika Om hus av jord och lerhalm examensarb. CTH.1986
Size: 36x36x48
Scale: 1:10
Model builder(s): Mühlhäuser, Anna Stina
Erlandsson, Tove
Lundqvist-West, Barbro
Issue Date: 1994
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303481
Index: 1994-01B
Status: Gallrad
Collection:Världen // WorldThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons