Egyptisk bostad, detalj

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303487
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Title: Egyptisk bostad, detalj
Architect: Fathy, Hassan
Location: Kairo, Egypten.
Build Year: 1942
Abstract: Modellen är en detalj i skala 1:1 av ett större hus byggt med adobeteknik. Detaljen innefattar ett fönster, en nisch, en avsats (förmodligen ligg eller sittplats) och del av ett valv. I adobetekniken använder man stenar och murar upp huset. Stenarna består av lera, 3/4 sand och lite halm. Stenarna soltorkas. Sanden används för att göra stenarna mer hållbara men halmen ger också en god isolering. Måtten är 240x120x80 mm. Som murbruk används lera. Väggtjockleken i modellen är 4 stenar tjock dvs 60 cm. Valvet är ett s.k. nubiskt valv vilket innebär att det har ca 10 graders lutning i båda ändar.För att få ett konstruktivt hållbart valv används en kjedja som får hänga fritt i luften, valvets bredd och höjd sätts ut . Formen klipps ut och används som mall. Samma metod har använts till fönstret och nischens form.
References / Literature: Hassan Fathy: Architecture for the poor, Chicgo 1973. J. M. Richards, I. Serageldin & D. Rastorfer: Hassan Fathy, London,1985 Steen Østergaard, Flemming Østergaard: Det murede hus, Köpenhamn 1993.
Size: 36x29x37
Scale: 1:10
Model builder(s): Jonsson, Greta
Högberg, Josefina
Tjäder, Monica
Issue Date: 1994
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303487
Index: 1994-04B
Status: Gallrad
Collection:Världen // WorldThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons