Lecalerhus, detalj

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303496
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Title: Lecalerhus, detalj
Architect: Bäumer, Dirk
Location: Tyskland
Build Year: 1986-87
Abstract: En detalj av huset, från golvet upp till stax under taknivån, väggkonstrktionen är det mest karktäristiska med objektet, stolpkonstruktionen av trä, utfyllnad med gjuten Lecalera (lekakulor blandas med lera som bindmedel), kraftigt regn - och vindskydd utvvändigt med träpanel, asfaltsskiva, mineralull, invändigt putsad med kalkputs.Detta är en mordern metod enl. korsvirkesprincipen, Lecaleran har bättre isoleringsegenskaper än den rena lleran. God tillgång på lera - mindre god tillgång på trä kan motivera denna konstruktion.
References / Literature: Østergård, Seen & Flemming: Lerjord som Byggemateriale - Vejledning . Kopenhamn BUR 1993
Size: 60x60x48
Scale: 1:5
Model builder(s): Larsson, Fredrik
Olausson, Torbjörn
Bäckström, Thomas
Issue Date: 1994
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303496
Index: 1994-09B
Status: Gallrad
Collection:Världen // WorldThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons