Sabürhus

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303500
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Title: Sabürhus
Location: Sàdah, Yemen
Abstract: Modellen visar ett traditionellt lerhus i Yemen av okrafärgad lera blandad med torr öken-sand. Tekniken att trycka på halmetertjocka lager kallas på yemenitiska zabür, och bygger på lång tradition och mycket erfarenhet. Stora hörnstenar ger husen deras speciella karaktär genom att lerlagren bildar spetslika vågformer runt hörnen. På fasaden mot gatan lutar en toalettabsid. Hela huset är fyra våningar högt med takterrass.Fönsterstoleken varierar fråån små på botten planet till större på högre våningar. Modellen har hämtat detaljer och planlösning från olika bilder och visar ett karakteristiskt Yemenitiskt hus med långa rötter i historien.
References / Literature: Paolo Costa, Enrico Vicario. Yemen Land of Builders
Size: 60x60x35
Scale: 1:50
Model builder(s): Crona, Rajsa
Aman, Amir
Lafveskans, Martin
Fasth, Tobias
Sandstedt, Gabriel
Issue Date: 1994
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303500
Index: 1994-12A
Status: Gallrad
Collection:Världen // WorldThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons