Spatially unconstrained gaze estimation for resource-limited devices

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303667
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete för masterexamen
Titel: Spatially unconstrained gaze estimation for resource-limited devices
Författare: Burström, Elias
Kalcic, Anthony
Utgivningsdatum: 2021
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för elektroteknik
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303667
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!