Utveckling av en analog och digital effektenhet för musikalisk signalbehandling

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303978
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Title: Utveckling av en analog och digital effektenhet för musikalisk signalbehandling
Authors: Olsson, Lucas
Simonsson, Victor
Abstract: Inom musikvärlden är möjligheten att forma ljudet minst lika viktigt som ljudkällan. En gitarr kommer inte långt utan sin distorsion, en synth utan sitt filter eller en röst utan sin efterklang. En multieffektenhet kombinerar dessa effekter kompakt och gör det tillämpbart på många olika instrument. I det här projektet har en multieffek tenhet designats bestående av tre signalbehandlingsfunktioner: Distorsion, filter och efterklang. Arbetet utfördes hos Broccoli Engineering AB. Vi ska genom att studera både analog och digital signalbehandling utveckla en effektenhet som är kompatibel för olika instrument. Effektenheten ska ha formen av en traditionell effektpedal samt vara tillräckligt stor för att få plats med all elektronik. En multieffektenhet kan i vanliga fall innehålla ett större antal musikaliska effekter än enheten i detta projekt. För att maximera chanserna för en färdig produkt valde vi att endast implementera tre effekter där den digitala effekten drivs av ett arduinokompatibelt kort och pro grammeras genom Arduino IDE med hjälp av PJRCs audio bibliotek. Den analoga elektroniken ska vara smidig och effektiv, därför har vi tagit i hänsyn till att imple mentera kretsar med en mindre mängd komponenter men som uppfyller tillräcklig effekt. Målet är att ha en färdig protyp för direkt applicering i musikaliska signalvä gar. Resultatet av projektet blev inte som förväntat. Efter omständliga felsökningar lyckades vi först få varje effekt i enheten att funka var för sig. På grund av feldesign i den övergripande kretsen fungerade inte stegen tillsammans utan bara en och en. Projektet stannade vid test av effektenheten då tid inte fanns för att färdigställa hela enheten med montering på metallådan. Då projektet förhåller sig till en DIY aspekt så var resultatet positivt. Med minimal erfarenhet inom området gick det att studera bland annat elektronik och liknande kommersiella samt icke-kommersiella effektenheter för att bilda en teoretisk förståelse för elektroniken bakom effekterna.
Keywords: Elektroakustik, DSP, Distorsion, Ljudeffekter, Akustik, Pseudoakustik, DIY, Filter
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303978
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.