Studie av molekylära utflöden från protoplanetära skivor. En systematisk arkivstudie av observationer från ALMA-teleskopet

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304786
Download file(s):
File Description SizeFormat 
SEEX15_22_08_Protoplanetära_skivor.pdf6.28 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Title: Studie av molekylära utflöden från protoplanetära skivor. En systematisk arkivstudie av observationer från ALMA-teleskopet
Authors: Hjält, Markus
Larsson, Christopher
Rosén, Anton
Thim, Lukas
Thure, Thomas
Abstract: När en ny stjärna bildas, börjar processen med att moln av gas och stoft kollapsar till en central protostjärna med en omkringliggande protoplanetär skiva. Stoft och gas från skivan faller kontinuerligt in mot protostjärnan. Massa lämnar dock även systemet i form av snabba jetstrålar och långsammare molekylära utflöden från protostjärnan och skivan. I detta arbete är målet att utveckla ett verktyg som kan underlätta för forskare att dra slutsatser om utflöden, dess sammansättning och dess utbredning. Datan som används i projektet kommer från ALMA-teleskopets (Atacama Large Millimeter/- submillimeter Array) publika arkiv. Urvalet av intressanta observationer utförs systematiskt med hjälp av ett beslutsträd. Beslutsträdet har utformats för att fil trera ut observationer baserat på till exempel vinkelupplösning, förekomst av vissa molekyler och olika nyckelord. Urval, nedladdning och analys av intressant data görs med hjälp av existerande funktioner i den digitala verktygslådan ALminer. Programmet börjar med att producera momentavbildningar över frekvensintervall som innehåller blå- respektive rödförskjuten emission. Utifrån dessa kan vinkeln på utflöden uppskattas. Därutöver förs statistik över, bland annat, antalet obser verade objekt som innehåller vissa molekyler. Med hjälp av dessa metoder har ett verktyg utvecklats som kan stödja forskare med insamling, filtrering och analys av data från ALMA-arkivet. Via verktyget får forskare tillgång till nedladdningsrutiner, statistiska verktyg och analytiska funk tioner för att skapa momentavbildningar och vinkeluppskattningar för utflöden.
Keywords: protostjärna, protoplanetär skiva, molekylärt utflöde, ALMA-teleskopet, ALminer
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304786
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.