Komplexitetsreducering genom övergripande modularisering

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/47140
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Komplexitetsreducering genom övergripande modularisering
Författare: Grönkvist, Johan
Levin, Christian
Nyckelord: Övrig industriell teknik och ekonomi;Other industrial engineering and economics
Utgivningsdatum: 2006
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/47140
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master Theses (IMS)Materialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!