Energibesparingsmöjligheter för kontorshus– En undersökande studie av ett nybyggnadsprojekt

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/64476
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Energibesparingsmöjligheter för kontorshus– En undersökande studie av ett nybyggnadsprojekt
Authors: Hariri, Navid
Abstract: Denna rapport är en undersökande studie som redovisar för förekomsten av avancerade klimathållningsstrategier och produkter som kan användas för implementering av dessa. Genom förslag på energibesparande åtgärder kan eventuella fördelar och nackdelar med ett nytt system jämföras med mer konventionella sådana. Genom en LCC-analys av de åtgärder som föreslås kan sedan den ekonomiska potentialen av förslagen undersökas. Det naturliga ventilationssystem som undersöktes visades i simuleringar uppnå likvärdiga resultat som det mer konventionella systemet som det jämfördes med men medförde betydliga besparingar energimässigt. Det konventionella klimathållningssystemets förbrukade över 90 kWh/m2 mer i energi än det naturliga ventilationssystemet. De besparingar och kostnader som installation av systemet medförde undersöktes med hjälp av LCC-analys och innebar att systemets kostnad kan betalas tillbaks på lite mer än ett år.
Keywords: Elkraftteknik;Electric power engineering
Issue Date: 2007
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/64476
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.