Examensarbeten på grundnivå

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 4 av 4
 • Post
  Marknära neutroners påverkan på elektronik-en förstudie
  (2017) Ehn-Nygren, Åsa; Jia Chen, Hanna; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap; Chalmers University of Technology / Department of Space, Earth and Environment
  Denna rapport innehåller en undersökning av de befintliga metoder som används för testning av elektronik samt de störningar som kan uppkomma som följd av neutronstrålning. Den innehåller även en sammanställning om de naturliga neutronerna, deras energi därmed också hur flödet uppför sig beroende på faktorer som altitud och longitud. Den övergripande idén med projektet har varit att se om det går att utföra neutrontestning i en mindre skala. Det som den här rapporten kommer visa är att den typen av testning redan utförs. Den innehåller också en undersökning för att se över möjligheterna för simulering av den typen av strålning som fordonen utsätts för på högre höjer.
 • Post
  Vidareutveckling av uppsamlingskärl för farligt avfall - Ett examensarbete i sambarbete med Renova AB
  (2013) Axelsson, Anton; Löfving, Carl-Michael; Chalmers tekniska högskola / Extern; Chalmers University of Technology / External
 • Post
  Kompensering av reaktiv effekt vid vindkraftverk
  (2000) Björklund, Peter; Insulán, Johan; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen; Chalmers University of Technology / Department of Electrical and Computer Engineering - Chalmers Lindholmen
  Today’s wind power plants are only compensated for their reactive power consumption at no-load. As the wind power plants grow bigger the amount of reactive power they need also increases. This is no longer a problem that can be ignored, especially as the net owners are beginning to charge the reactive power they transport. In this thesis a couple of different methods of compensation and their prices will be discussed and evaluated. Problems, such as self-excitation, that can occur if one fully compensates the wind power plant will also be brought to surface. The characteristics of the grid and the wind power plant itself will also be discussed. All the measurement presented in this thesis originally comes from a report written by Mr. Åke Larsson at the request of Elforsk [1]. The exception is the measurements presented in appendix A, which were done at the department of power engineering. The analysis contains some comments on the different methods of compensation and a rough estimation of the cost. The result shows that the dynamic consumption can be compensated in some different ways, some better than others. The dynamic compensation has to be fast due to the self-excitation phenomenon. Self-excitation may occur when the wind power plant is disconnected from the grid and its generator is fully compensated. The different methods of compensation differ both technically and in price, the faster the method of compensation is the higher the price is.
 • Post
  Research on the establishment of International Shipping Center in Shanghai.
  (1997) Wenping, Shao; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för stadsbyggnad; Chalmers University of Technology / Department of Urban Design and Planning