An Optimised Packaging Solution of a Battery Disconnect Unit

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2017
Författare
Bratt Svensson, Magnus
Engelbrektsson, Anna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Maskinteknik, Production, Innovation & Entrepreneurship, Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material