Autonom styrning av en lastbil - Utveckling, simulering, samt implementering av ett styrsystem för backning av en dragbil med släp inom ett känt område

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Aretorn, Emil
Bergman, Jakob
Espedalen, David
Kjelsson, Isak
Mårdberg, Rasmus
Timraz, Ibrahim
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index