Stångverkskupol, Geodestic Dome

Typ
Program
Publicerad
1961
Författare
Modellbyggare
Larsson, Sture
Palm, Olle
Stenqvist, Sören
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
"Sedan 1920-talet hade Buckminster Fuller utvecklat matematiska system och byggnadskonstruktioner, som bröt med det konventionella tänkandet. Men först på 50-talet fick hans "geodestic domes" sitt industriella genombrott. Det är mycket starka stångverkskupoler, som är byggda av ett minimum av material (stål, aluminium, betong, plast, trä eller kartong). Formen baseras på Buckminster Fullers matematiska teori för den mest ekonomiska fördelningen av krafter och är analog med former och mönster i naturen (atomer, molekyler och kristaller). Yttre krafter fördelas jämnt över hela konstruktionen och den relativa styrkan ökar med kupolens storlek. Kupolerna, som byggts över hela Världen blev särskilt användbara som utställningspaviljonger och för militära ändamål. Kupoler på uppemot 150 meters spännvidd har byggts som fabriksbyggnader och sporthallar.Geodestic = den kortaste vägen mellan två punkter på ett klot."
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Fuller, Buckminster
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Industriell byggnad
Byggår
1920-talet
Modelltyp
Detalj
Skala
Teknik / material
Stål
Index
1961-17
Samling