Classification and prediction of online user behavior using HMM and LSTM

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Eickhoff, Nils
Ernevad, Olle
Gillblom Neij, Alfred
Rosko, Joel
Ungerth, David
Waldener, Isak
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index