Development of a waste management service based on small-scale biogas

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2015
Författare
Almegius, Helena
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion, Hållbar utveckling, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Annan teknik, Production, Sustainable Development, Innovation & Entrepreneurship, Other Engineering and Technologies
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material