Detektering av kännetecken på arytmi med en millimetervågsradar

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2022
Författare
Björkman, Julia
Hersi, Zakaria
Muse, Abdinaser
Mattsson, Krister
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index