Crop Production sustainability with a global perspective

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2007
Författare
Siddiqui, Fareed-Uddin
Karim, Muhammad Shumsul
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Miljöteknik , Environmental engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index