Simulink based LTE system simulator

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Communication Engineering (MPCOM), MSc
Publicerad
2010
Författare
Guo, Xuan
Song, Pengtao
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Informations- och kommunikationsteknik , Elektroteknik och elektronik , Information & Communication Technology , Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index