Tvärfunktionell interaktion på Volvo 3P: Karaktäristiska, påverkande faktorer och metoder för förbättrat samarbete mellan industridesign och konstruktion

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2008
Författare
Ljungqvist, Hanna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Övrig annan teknik , Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index