En möjlig framtid för Gotlands elnät; smarta vindkraftverk med frekvensreglering/ A possible future for the electric power grid of Gotland: smart wind turbines with frequency control

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Juthe, Fredrik
Håkansson, Erik
Rutfjäll, Sara
Johansson, Linnea
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index