Palazzo Abatellis; Dörr

Typ
Program
Publicerad
2023
Författare
Modellbyggare
Andersson, Sarah
Jansson, Joel
Kharaghani, Golbarg
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
HISTORIA Palazzo Abatellis byggdes i Palermo, Italien mellan åren 1490 och 1495 av Matteo Carnelivari. Byggnaden var residens åt amiralen Francesco Abatellis, därav namnet. Efter Abatellis död ärvdes residenset till hans fru och därefter blev det senare en plats för kloster. För denna nya användning krävdes en del förändringar, såsom ett nytt kapell. Natten mellan den 16 och 17 april 1943 förstördes delar av byggnaden av en bomb och nu väntade restaurering. När restaureringen var fullbordad var det Carlo Scarpa som antog uppdraget om att göra om platsen till galleri och tog då fram den utställning vi idag kan beskåda. År 1954 stod galleriet öppet för allmänheten. 1,2 OMBYGGNAD Scarpa var inte främst intresserad av återställandet av byggnaden till sitt ursprung utan istället att fokusera på den befintliga byggnadens kvalitéer och skapa tydliga tillägg för att anpassa byggnaden till sin framtida användning. Han tydliggör i flera fall de nya tilläggen, även de strukturella, såsom när han gör ett titthål in i en ursprunglig vägg för att visa den nya stålbalken som satts in där för att stadga upp den. Den andra principen för hans arbete var att varje konstverk skulle presenteras på det sätt som lämpade sig bäst för just det. Detta har han uppnått genom användandet av olika bakgrunder, fästanordningar och ställningar som samtidigt hålls ihop genom användningen av en begränsad material- och färgpalett. 3
Beskrivning
Ämne/nyckelord
OMBYGGNAD , DÖRR
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Matteo Carnelivari
Carlo Scarpa (ombyggnad, 1954)
Geografisk plats
Palermo
Byggnad (typ)
Offentlig byggnad
Byggår
1490
Modelltyp
Koncept
Skala
1:5
Teknik / material
Dörren konstruerad i träslaget lind, med stativ av plexiglas och upphängd med hjälp av två skruvar. Modellen är sedan målad med akvarellfärg i flera lager för att uppnå den rostiga, brända färgen Scarpas originaldörr har.
Index
2023-10C