Analys av släntstabilitet med hänsyn till klimatförändringar - En studie av naturliga slänter i Göta älvdalen

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2019
Författare
Berghamn Claesson, Marcus
Kindberg, Alfred
Nikmanesh, Melisa
Oscarsson, Linda
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index