Wearable sensor based system for measuring hand motions

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Funck, Kalle
Hägeryd, Ida
Malmer Göransson, Jakob
Johansson, Malin
Svensson, Jonatan
Swala, Ludvig
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index