Governing transitions in transport electrification

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master's Thesis
Program
Industrial ecology (MPTSE), MSc
Publicerad
2023
Författare
Ekander, Julia
Täuber, Johanna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index