Monterbart hus, engelskt system

Typ
Program
Publicerad
1959
Författare
Modellbyggare
Bäckman, Tosten
Carlsson, Lars Olov
Linders, Gudrun
Samuelsson, Torbern
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Åren 1810-1830 utvecklades, framförallt i England, system för industriellt byggda bostäder i trä. Husen producerades särskilt för emigranter och exporterades till Californien och Australien. Modellen visar det system för flyttbara hus, som uppfanns av den engelske ingenjören William Manning. Det modulanpassade systemet har sitt ursprung i den traditionella skiftesverkestekniken, en syllramskonstruktion med träfyllningar. Delarna är lätta och husen skruvades snabbt ihop. I Sverigeutvecklade firman Siwers och Wennberg ett snarlikt byggsystem.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Manning, William
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
1810-1830
Modelltyp
Skala
1:10
Teknik / material
Index
1959-02
Samling