Automation and optimization of primary gyratory crusher performance for increased productivity

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Systems, control and mechatronics (MPSYS), MSc
Publicerad
2015
Författare
Bolander, Anton
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Maskinteknik , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Produktion , Mechanical Engineering , Innovation & Entrepreneurship , Production
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index